Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

21:24
1708 b0b1 500
21:24
1197 4441 500

ffffixas:

instagram @adamscarvalho

21:24
7035 9dc1
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
21:24
5730 7b62 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
21:24
6677 aba1 500

coco-weey:

Gum

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaszydera szydera
KurkaWyluzuj
21:23
9980 f0a8 500
Reposted fromGIFer GIFer
21:23
21:23
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaidzi idzi
21:23
8232 95b8
Reposted fromerial erial viaidzi idzi
KurkaWyluzuj
21:23
KurkaWyluzuj
21:22
1306 bc18
Reposted fromGIFer GIFer
KurkaWyluzuj
21:22
1725 2e79
Reposted fromGIFer GIFer
KurkaWyluzuj
21:22
1843 20e8
Reposted fromGIFer GIFer
KurkaWyluzuj
21:22
9281 cc8a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
KurkaWyluzuj
21:21
21:21
6415 47a5 500

Mathilda Cabanis

Reposted fromoolong oolong viakrolik krolik
KurkaWyluzuj
21:21
3653 d780
Reposted fromhysterie hysterie viabylejaka bylejaka
KurkaWyluzuj
21:05
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi viaeternaljourney eternaljourney
KurkaWyluzuj
21:04
KurkaWyluzuj
19:15
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl