Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

KurkaWyluzuj
18:30
KurkaWyluzuj
18:30
KurkaWyluzuj
18:28
8224 5750 500
KurkaWyluzuj
18:28
9682 878d
KurkaWyluzuj
18:27
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs vianothingiseverything nothingiseverything
KurkaWyluzuj
18:26
KurkaWyluzuj
18:26
KurkaWyluzuj
18:25
KurkaWyluzuj
18:25
5556 9b03 500
tram memes
Reposted fromshimapan shimapan viahighhopes highhopes
KurkaWyluzuj
18:25
2220 8003 500
insult
18:25
4019 1d5e 500

goddessprogress:

#Adulthood

Reposted fromtron tron vianothingiseverything nothingiseverything
KurkaWyluzuj
18:24
6961 0f98
Reposted fromxanth xanth viahighhopes highhopes
KurkaWyluzuj
18:23
0184 64e5 500
Stop tajlandyzacji Krakowa!
Reposted fromppiotrus ppiotrus viahighhopes highhopes
KurkaWyluzuj
18:23
KurkaWyluzuj
18:23
6292 b891
Reposted fromsz sz viarurky rurky
KurkaWyluzuj
18:21
3141 e0df
Reposted frommachinae machinae viamolotovcupcake molotovcupcake
KurkaWyluzuj
17:12
2218 6aca 500
i know that feel
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viahighhopes highhopes
KurkaWyluzuj
16:25
3838 e30c
Reposted fromgreensky greensky viawarkocz warkocz
KurkaWyluzuj
16:23
Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: “Generalnie zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”. I uwierz mi koteczku, doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając kiedy odpiszesz. Jeśli on nie reaguje, to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie.I wiesz co jest najlepsze?  Niestety w takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viawarkocz warkocz
KurkaWyluzuj
16:23
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl