Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

KurkaWyluzuj
19:29
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viadivi divi
19:29
2182 2a69
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:28
4258 45cc
Reposted fromtress tress viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:28
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:27
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:27
1320 9adc
Reposted frommyname myname viadivi divi
19:27
6172 2729 500

ghostlywatcher:

Opera Garnier. Paris, France.

Reposted fromhawke hawke viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:26
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:26
2223 e4a8
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
19:25
7596 fca1 500
Reposted fromkimik kimik viadivi divi
19:25
2382 94fa 500
Reposted fromdiner diner viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:25
0572 764d
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
KurkaWyluzuj
19:25
3207 67f0
Reposted fromlewerence lewerence viaoll oll
KurkaWyluzuj
19:24
5815 dd00
Reposted fromGIFer GIFer viaoll oll
KurkaWyluzuj
19:24
7728 2050 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll
KurkaWyluzuj
19:23
1690 367a
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll
KurkaWyluzuj
19:23
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll
19:23
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaoll oll
KurkaWyluzuj
19:23
19:21
5813 73de 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl